IMG 2455

Wij staan garant voor geupdate Anti Pest Coordinatoren die kennis van zaken hebben. De opleiding biedt een doorlopende manier om met elkaar in contact te blijven, en om hulpvragen bij incidcenten te vinden. Dit via onze speciale Facebook pagina.

Elk jaar komen bovendien de deelnemers terug voor de persoonlijke deskundigheidsbevordering. 

Het programma van deze jaarlijkse terugkomdag heeft tot doel het updaten van kennis, het uitwisselen van ervaringen en het ondersteunen bij het ondernemen van projecten en activiteiten. Het programma is standaard opgebouwd. 

Deelname aan de terugkombijeenkomst geeft recht op de jaarlijkse verlenging van het officiële certificaat namens de Academie. Het terugkomprogramma garandeert voor actieve, up-to-date en goed gekwalificeerde Anti Pest Coördinatoren.

foto: deelnemers aan plenaire deel van het Nationaal Congres Pesten, een van de terugkomdagen

Terugkomprogramma Anti Pest Coördinator 2023

Donderdag 8 juni 2023: PO en andere professionals die werken met kinderen.

Dinsdag 13 juni 2023: VO en andere professionals die werken met jongeren en jongvolwassenen.
 
Klik hier voor het programma.

Klik hier voor inschrijving(en).
 
Neem deel aan de terugkomdagen als Anti Pest Coördinator. De middagen zijn de jaarlijkse deskundigheidsbevordering voor in of met het onderwijs samenwerkende Anti Pest Coördinatoren.
Ben je reeds door de Academie gecertificeerd: deelname verzekert je van verlenging van dit officiële certificaat.
 
Heb je elders een opleiding gevolgd, je bent van harte welkom: deelname levert je meteen het door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij officiële certificaat op de certificaten worden tijdens de dagen uitgereikt.

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'