adult students

Klik hier voor de nieuwe studiewijzer

Enkele ervaringen door ons reeds opgeleide Anti Pest Coördinatoren:  

 • Bedankt voor alle info de afgelopen weken!
 • Een goede basis. 
 • De invulling van de opleiding was goed, heb veel vernieuwende zaken gehoord.
 • Dank je wel weer voor je lessen, je openheid en je manier van lesgeven/coachen en prikkelende vragen stellen
 • Ik had hier heel veel aan!
 • Bedankt voor je enthousiaste manier van kennis overbrengen
 • Een super opleiding, waarmee ik heel veel in de praktijk kan.
 • Bedankt, het was een leuke opleiding!
 • Dank je voor je motiverende, enthousiasmerende aanwezigheid
 • Dank voor de info en expertise
 • Ik ben blij met alle info! Als juf maar ook als ouder 
 • Bedankt voor de inspirerende en ook vaak confronterende opleiding! Meer dan de moeite waard.
 • De komst van Jordy als ervaringsdeskundige was zeer waardevok: ik heb veel van hem geleerd. 
 • Ik kwam veel zaken tegen die ik niet wist en die ik als docent wel had moeten weten. Belangrijk!

De opleiding wordt gegeven aan de hand van het principe Flipping The Classroom, waarbij studenten online en offline aan de slag gaan met interactieve opdrachten. We behandelen in de 8 bijeenkomsten 8 dossiers. 

De opzet van de opleiding, 8 bijeenkomsten in 8 dossiers (thema’s)

1. Dossier Wat is (online) pesten. De maatschappelijke context van pesten en digitaal pesten onder invloed van sociale media. Kenmerken van pesten en digitaal pesten (gepesten, pesters, omstanders). Effecten op en beleving van betrokkenen (kinderen, jongeren, professionals, opvoeders). Discussie. Opdracht: waar en bij wie kan een leerling of een ouder op uw school terecht: route-bepaling bij pesten. 

2. Dossier Schoolveiligheidsbeleid. Scan het eigen veiligheidsbeleid en ontdek de hiaten. Opstellen van doelstellingen tot verbetering van het eigen veiligheidsbeleid aan de hand van de voorwaarden van OCW en (onderwijs)adviesorganisaties. Bezoek van collega Anti Pest Coördinator Susanne van Rootselaar die vanuit haar onderwijservaring vertelt hoe zij al jaren gecertificeerd en actief is, en hoe anti pest beleid in de praktjk eruit ziet, inclusief de weerstand en dilemma's. 

3. Dossier De docent als doelwit. Feiten rond de kwetsbaarheid van personeel, voorbeelden van ‘docentje-pesten’, aanpak via beleid. Over schoolcultuur en het effect van voorbeeldgedrag op de veiligheidsbeleving van leerlingen. Aan de hand van situaties wordt gediscussieerd over reageren als docent (doelwit) en collega.s Oefening in emapthie en collegaliteit, maar ook in: beleid voor personeel. 

4. Dossier Juridische termen en cases. Alles over overtredingen, aangiftes en meldingen. Uitwerken van cases aan de hand van het eigen veiligheidsbeleid in samenwerking met politie. Wat is strafbaar? Wat is een melding of aangifte? Wat zijn de mogelijke effecten van melding of aangifte? 

5. Dossier Jongeren als ervaringsdeskundigen. U krijgt les van de twintigjarige Jordy Buijs, ervaringsdeskundige en als eerste jongere betrokken bij het tv-programma Project P. Hij vertelt over zijn ervaringen en gaat uitgebreid in op vragen over school, zijn ouders, zijn eigenwaarde, zijn leven nu. 

Opdracht: wat kunt u voor de Jordy's van deze wereld doen? Maar ook: Welke rol kunnen jongeren bij schoolveiligheidsbeleid spelen? Jordy denkt met u mee. 

6. Dossier: Tegengif, sociale media als positieve kracht. Wat kun je als organisatie doen met social media om het (pest)tij te keren en preventie via positiviteit te bewerkstelligen. Voorbeelden van collega’s en opdracht.

7. Dossier: Voorbeelden van voorlichting. Kennismaking met verschillende Anti pest methodes, en; hoe kun je voorlichting geven aan doelgroepen zoals ouders, collega’s, kinderen, jongeren? Voorbeelden en oefeningen in o.a. presentatievaardigheden.

8. Dossier: Plan de campagne.  Communicatie naar de organisatie toe, voorbeelden van mogelijke projecten. Afronding en afsluiting. Presentaties van elkaars (nieuw) beleid. 

Lees hier de studiewijzer.

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik én toekomsttrends
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. het organiseren van de stem van jeugd bij het anti pest beleid
 • Branche-erkende en door een brede Adviesraad gedragen opleiding
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur
 • Gevarieerde groep deelnemers: onderwijs, jeugdzorg, bibliotheek, mediatheek, zelfstandigen, bedrijfsleven, buro Halt, diverse Nationaal MediaCoaches, justitie, politie e.a.
 • De opleiding biedt u persoonlijke ontwikkeling, niet slechts de verbetering van uw didactische en beleidsvaardigheden
 • Doorlopende uitwisseling en expertise via speciale Facebook Pagina
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat (het Nationaal Congres Pesten)
 • Eigen educatieve projecten, exclusief beschikbaar voor de deelnemers zoals #ShareGeenShit en een eigen workshop op het jaarlijkse congres
 • Al 95 professionals opgeleid, die meteen uw directe collega’s zijn
 • Ieder jaar: het Nationaal Congres Pesten, het volgend congres is op dinsdag 16 mei 2017

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'