Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het valideringstraject ‘beoordeling anti-pestprogramma’s’, gedurende de periode september 2014 - juli 2015.
Dit doet het instituut onder andere door:

 • Het samenstellen van een onafhankelijke commissie van deskundigen en vervolgens zorgdragen dat deze commissie haar werk kan doen. Het betreft hier de Commissie Anti-pestprogramma's.
 • Het in goede banen leiden van de aanmelding van anti-pestprogramma’s, die voor beoordeling door Commissie Anti-pestprogramma's in aanmerking willen komen. Eveneens het begeleiden van programmaeigenaren daarbij en het onderhouden van contact met hen.
 • Het werkveld betrekken in verschillende fases van het traject.
 • Een praktijkvalidatie uit te voeren bij een aantal scholen in het PO, VO en SO.

Klik hier voor de PDF.

Zie hier voor de update uit 2018: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapport-wat-werkt-tegen-pesten.pdf

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. leerlingbetrokkenheid bij anti pest beleid
 • Aandacht voor luistervaardigheden
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur.
 • Doorlopende uitwisseling en expertise
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat
 • De opleiding wordt gegeven door opiniemaker en auteur van het Handboek Tegen Pesten Bamber Delver en ervaringsdeskundige Miloeska Fennema

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'