Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het valideringstraject ‘beoordeling anti-pestprogramma’s’, gedurende de periode september 2014 - juli 2015.
Dit doet het instituut onder andere door:

 • Het samenstellen van een onafhankelijke commissie van deskundigen en vervolgens zorgdragen dat deze commissie haar werk kan doen. Het betreft hier de Commissie Anti-pestprogramma's.
 • Het in goede banen leiden van de aanmelding van anti-pestprogramma’s, die voor beoordeling door Commissie Anti-pestprogramma's in aanmerking willen komen. Eveneens het begeleiden van programmaeigenaren daarbij en het onderhouden van contact met hen.
 • Het werkveld betrekken in verschillende fases van het traject.
 • Een praktijkvalidatie uit te voeren bij een aantal scholen in het PO, VO en SO.

Klik hier voor de PDF.

Zie hier voor de update uit 2018: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapport-wat-werkt-tegen-pesten.pdf

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik én toekomsttrends
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. het organiseren van de stem van jeugd bij het anti pest beleid
 • Branche-erkende en door een brede Adviesraad gedragen opleiding
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur
 • Gevarieerde groep deelnemers: onderwijs, jeugdzorg, bibliotheek, mediatheek, zelfstandigen, bedrijfsleven, buro Halt, diverse Nationaal MediaCoaches, justitie, politie e.a.
 • De opleiding biedt u persoonlijke ontwikkeling, niet slechts de verbetering van uw didactische en beleidsvaardigheden
 • Doorlopende uitwisseling en expertise via speciale Facebook Pagina
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat (het Nationaal Congres Pesten)
 • Eigen educatieve projecten, exclusief beschikbaar voor de deelnemers zoals #ShareGeenShit en een eigen workshop op het jaarlijkse congres
 • Al 95 professionals opgeleid, die meteen uw directe collega’s zijn

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'