Rapportage onderzoek Meldknop

meldknop

Aanleiding van het onderzoek is de Safer Internet Day, een jaarlijks terugkerende dag in februari waarop in meer dan 70 landen in de wereld aandacht wordt gevraagd voor veilig internetgebruik door jongeren. In Nederland zorgt Digibewust, voor activiteiten en media-aandacht in Nederland op de Safer Internet Day. In 2012 heeft zij de site Meldknop.nl gelanceerd. De site www.meldknop.nl is bedoeld voor jongeren die iets vervelends meemaken of hebben meegemaakt op internet. In 2016 onderzocht men sexting onder jongeren, zie de rapportage hieronder.

Klik hier voor de PDF.

Zie ook de rapportage over (meer) gemeld online misbruik door steeds jongeren kinderen, mei 2016

Zie het onderzoek waaruit blijkt dat er op steeds jongere leeftijd online wordt gepest, juli 2016.

Onderzoek CBS, 2015. Vrouwen meer op internet gepest dan mannen. 

Vrouwen zijn iets vaker de dupe van cyberpesten dan mannen. Vooral jonge vrouwen, niet-westers allochtone vrouwen en laag- en middelbaar opgeleide vrouwen komen met cyberpesten in aanraking. De seksuele geaardheid is bij vrouwen niet van belang voor de kans op cyberpesten. Onder mannen krijgen homo- en biseksuelen vaker dan heteroseksuelen met cyberpesten te maken. Verder zijn, evenals bij vrouwen, jonge mannen en laag- en middelbaar opgeleide mannen vaker slachtoffer. 

Klik hier voor dit onderzoek.

Prevention of Bullying in Schools, Colleges and Universities

The American Educational Research Association (AERA) is the national interdisciplinary research association for approximately 25,000 scholars who undertake research on education and learning. Founded in 1916, AERA aims to advance knowledge about education, to encourage scholarly inquiry related to education, and to promote the use of research to improve education and serve the public good. AERA is dedicated to strengthening education research by promoting research of the highest quality, undertaking education and training programs, and advancing sound research and science policy. The Association publishes six peer-reviewed journals and research and methodology books central to the field. It also offers courses, small grants, and dissertation and postdoctoral training initiatives supported by federal research agencies and private foundations.

Klik hier voor de PDF.

Beoordeling anti-pestprogramma’s

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het valideringstraject ‘beoordeling anti-pestprogramma’s’, gedurende de periode september 2014 - juli 2015.
Dit doet het instituut onder andere door:

 • Het samenstellen van een onafhankelijke commissie van deskundigen en vervolgens zorgdragen dat deze commissie haar werk kan doen. Het betreft hier de Commissie Anti-pestprogramma's.
 • Het in goede banen leiden van de aanmelding van anti-pestprogramma’s, die voor beoordeling door Commissie Anti-pestprogramma's in aanmerking willen komen. Eveneens het begeleiden van programmaeigenaren daarbij en het onderhouden van contact met hen.
 • Het werkveld betrekken in verschillende fases van het traject.
 • Een praktijkvalidatie uit te voeren bij een aantal scholen in het PO, VO en SO.

Klik hier voor de PDF.

Zie hier voor de update uit 2018: https://www.uu.nl/sites/default/files/eindrapport-wat-werkt-tegen-pesten.pdf

Onderzoek: Naaktfoto’s en seksfilmpjes

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden van 25 september t/m 2 oktober 2014, deden 1466 jongeren mee (onder wie 562 middelbare scholieren). De uitslag van de peiling is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Klik hier voor de PDF.

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. leerlingbetrokkenheid bij anti pest beleid
 • Aandacht voor luistervaardigheden
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur.
 • Doorlopende uitwisseling en expertise
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat
 • De opleiding wordt gegeven door opiniemaker en auteur van het Handboek Tegen Pesten Bamber Delver en ervaringsdeskundige Miloeska Fennema

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'