Met Kinderombudsman

Foto: tijdens het 2e Nationaal Congres Pesten op 30 oktober 2014 opende Kinderombudsman Marc Dullaert deze middag. Op de foto samen met Liesbeth Hop en Bamber Delver - tevens docenten van de opleiding 

Pesten staat terecht hoog op de agenda voor overheid, ouders en onderwijs. Om pesten grondig aan te kunnen pakken adviseert het ministerie van OCW scholen om minstens een eigen anti pest coördinator aan te stellen. Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Wel moeten ze kunnen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen. De sectororganisaties PO-Raad en VO-Raad gaan scholen hierbij ondersteunen.

Het zijn déze adviezen van OCW, PO en VO raad die de richtlijnen vormen bij de opleiding tot Anti Pest Coördinator zoals verzorgd door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. De Academie is al sinds 2001 koploper als het gaat om educatie en campagnes over en tegen (digitaal) pesten. Deze nieuwe opleiding vloeit voort uit de zeer succesvolle eerdere opleiding preventie digitaal pesten, waar inmiddels meer dan 125 professionals zijn opgeleid. Pakt u beleid tegen pesten professioneel aan? Wij leiden u graag op tot Anti Pest Coördinator.

NRTO

CRKBO

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. leerlingbetrokkenheid bij anti pest beleid
 • Aandacht voor luistervaardigheden
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur.
 • Doorlopende uitwisseling en expertise
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat
 • De opleiding wordt gegeven door opiniemaker en auteur van het Handboek Tegen Pesten Bamber Delver en ervaringsdeskundige Miloeska Fennema

Taken Anti Pest Coördinator

Algemene taken zoals aangegeven door het ministerie van OCW:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen/belangenbehartiging in het kader van het antipestbeleid
 • Een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten
 • Fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid.
 • Coördinatie van anti-pestbeleid van de school

Bekijk onze campagne!

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'

antipesten