image1

Onder: tijdens de opleiding zijn ervaringsdeskundige jongeren gastdocent, zoals (midden) Lina (18) en Pito (22) 

Naast de Adviesraad zijn de ervaringen en adviezen van jongeren voor ons van groot belang. We werken dan ook nauw samen met ervaringsdeskundige jongeren zoals  de interactieve, maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen  Veiligheids Raad van het Comenius College Hilversum. 

Bij de voorbereidingen van een nieuwe, komende opleiding gaan we altijd in gesprek met jonge ervaringsdeskundigen om hen te vragen wat zíj van professionals nodig hebben. Deze adviezen verwerken we in onze opleidingsaanbod. 

Enkele van de reacties op de jongeren als gastdocent: 

 • "Ongelooflijk knap hoe jullie je verhaal weten te vertellen. Na zo'n rottijd hier voor de groep kunnen staan! Het ontroert me" 
 • "Dank voor alle adviezen die ik heb gekregen hoe ik om kan gaan met mijn kwetsbare leerlingen die het vaak erg moeilijk hebben." 
 • "Deur dicht, onder ons. We konden van alles vragen, en de jongeren reageerden zo ontzettend positief. Niets was raar om te vragen. Complimenten!" 

Nog even de interviews lezen? 

NRTO

CRKBO

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. leerlingbetrokkenheid bij anti pest beleid
 • Aandacht voor luistervaardigheden
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur.
 • Doorlopende uitwisseling en expertise
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat
 • De opleiding wordt gegeven door opiniemaker en auteur van het Handboek Tegen Pesten Bamber Delver en ervaringsdeskundige Miloeska Fennema

Taken Anti Pest Coördinator

Algemene taken zoals aangegeven door het ministerie van OCW:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen/belangenbehartiging in het kader van het antipestbeleid
 • Een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten
 • Fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid.
 • Coördinatie van anti-pestbeleid van de school

Bekijk onze campagne!

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'

antipesten