IMG 2554De opleiding gaat in op de volgende aspecten van (digitaal) pesten m.b.t. scholen, bibliotheken en jeugdzorginstanties, die in de sessies worden behandeld:

 • De maatschappelijke context van pesten en digitaal pesten (o.a. invloed van sociale media)
 • Kenmerken van pesten en digitaal pesten (gepesten, pesters, omstanders)
 • Effecten op en beleving van betrokkenen (kinderen, jongeren, professionals, opvoeders)
 • Beleid: preventie, interventie (verschillende beproefde preventiemethodes)

De opleiding is gericht op mensen werkzaam met jeugd en geeft na succesvolle afronding recht op het certificaat ‘Anti Pest Coördinator’. De opleiding bestaat uit 8 sessies op middagen, biedt het aangescherpt schoolveiligheidsbeleid, een opdracht om via sociale media positief ‘tegengif’ te bieden en sluit af met een praktijkopdracht.

Wil u persoonlijker contact? Dat kan! Bel met Bamber Delver via 06 25 440 050

NRTO

CRKBO

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik én toekomsttrends
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. het organiseren van de stem van jeugd bij het anti pest beleid
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur
 • Doorlopende uitwisseling en expertise via speciale Facebook Pagina
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat (het Nationaal Congres Pesten)
 • Eigen educatieve projecten, exclusief beschikbaar voor de deelnemers zoals #ShareGeenShit en een eigen workshop op het jaarlijkse congres
 • De opleiding wordt gegeven door de opiniemakers Bamber Delver en Liesbeth Hop

Taken Anti Pest Coördinator

Algemene taken zoals aangegeven door het ministerie van OCW:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen/belangenbehartiging in het kader van het antipestbeleid
 • Een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten
 • Fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid.
 • Coördinatie van anti-pestbeleid van de school

Bekijk onze campagne!

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'

antipesten