1907306 10203369300503034 1637950913 n

Foto: Theater groep Kikid won met haar anti pesten voorstelling Like Me! de Young, de Positive Media Award. Liesbeth Hop & Bamber Delver reikten de prijs uit aan de enthousiaste acteurs. Kikid adviseert inmiddels over onze opleiding. 

Graag willen we de onderstaande leden van onze Adviesraad danken voor hun expertise die het mogelijk hebben gemaakt dat het curriculum van deze opleiding door de deelnemers als zeer kundig wordt ervaren.

 • Dr. Kees van Overveld, gedragsdeskundige Hogeschool Utrecht - Seminarium voor Orthopedagogiek www.hu.nl
 • Jenevievre Telles, coördinator Help Wanted namens Meldpunt Kinderporno op Internet www.helpwanted.nl
 • Petra Vervoort, gecertificeerd extern-vertrouwenspersoon, oprichter van De Vertrouwenspersoon www.devertrouwenspersoon.nl Lid Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
 • Janine de Ridder, namens maatschappelijke theatergroep Kikid en haar peer-educators, www.kikid.nl 

Taken Anti Pest Coördinator

Algemene taken zoals aangegeven door het ministerie van OCW:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor ouders en leerlingen/belangenbehartiging in het kader van het antipestbeleid
 • Een actieve bijdrage leveren aan een sociaal veilig schoolklimaat door het geven van voorlichting en het organiseren van preventieve activiteiten
 • Fungeren als gesprekspartner en beleidsadviseur op het gebied van sociale veiligheid.
 • Coördinatie van anti-pestbeleid van de school

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

 • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik én toekomsttrends
 • Inzichten en vaardigheden m.b.t. het organiseren van de stem van jeugd bij het anti pest beleid
 • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
 • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur
 • Doorlopende uitwisseling en expertise via speciale Facebook Pagina
 • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat (het Nationaal Congres Pesten)
 • Eigen educatieve projecten, exclusief beschikbaar voor de deelnemers zoals #ShareGeenShit en een eigen workshop op het jaarlijkse congres
 • De opleiding wordt gegeven door de opiniemakers Bamber Delver en Liesbeth Hop

Bekijk onze campagne!

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'

antipesten