Antipestcoordinator400Om pesten grondig aan te kunnen pakken adviseert het ministerie van OCW scholen om een eigen anti pest coördinator aan te stellen. Scholen moeten zorgen voor een sociaal veilige omgeving en moeten pesten tegengaan. Hoe ze dit doen, mogen scholen zelf bepalen. Wel moeten ze kunnen aantonen dat leerlingen zich veilig voelen. 

Word Anti Pest coördinator. Wij leiden u graag op.

Wilt u weten hoe de laatste opleiding is geëvalueerd? Lees hier het evaluatierapport. 

Lees ook de studiewijzer.

Curriculum, adviesraad  

Het curriculum van deze opleiding is ontwikkeld in samenwerking met een speciale adviesraad met ervaringsdeskundige jongeren en vertegenwoordigers van politiewerkgroep Digikids, Hogeschool van Utrecht/ Seminarium voor Orthopedagogiek, De Vertrouwenspersoon, jongeren theatergroep Kikid en Meldpunt Kinderporno op Internet/Help Wanted. Zie de studiewijzer.

Inhoud van de opleiding 

De opleiding gaat in op de volgende aspecten van (digitaal) pesten m.b.t. scholen, bibliotheken en jeugdzorginstanties: 

1. De maatschappelijke context van pesten en digitaal pesten (o.a. invloed van sociale media)

2. Kenmerken van pesten en digitaal pesten (gepesten, pesters, omstanders)

3. Effecten op en beleving van betrokkenen (kinderen, jongeren, professionals, opvoeders)

4. Beleid: preventie en interventie (verschillende beproefde preventiemethodes), waarbij Positive Peergroup Pressure als uitgangspunt wordt gehanteerd

De opleiding wordt gegeven door Bamber Delver en Liesbeth Hop, auteurs van o.a. Pesten Is Laf, De WIFI Generatie en initiatiefnemers van de campagne #ShareGeenShit

Voor de data en aanmelding zie:

https://www.deantipestcoordinator.nl/opleidingsdata

Sinds 2011 de toonaangevende opleiding:

  • Up to date kennis van social media, gebruik en misbruik
  • Inzichten en vaardigheden m.b.t. leerlingbetrokkenheid bij anti pest beleid
  • Aandacht voor luistervaardigheden
  • Nauwe samenwerkingen met ervaringsdeskundige jongeren zoals Jordy Buijs (ProjectP), Lina Cascais (RTL Late Night interview), maatschappelijke theatergroep Kikid en de Leerlingen Veiligheidsraad van het Comenius College Hilversum
  • Oók aandacht voor het pesten van (collega)professionals en de schoolcultuur.
  • Doorlopende uitwisseling en expertise
  • Jaarlijkse terugkomdag voor up to date deskundigheid en ter verlenging certificaat
  • De opleiding wordt gegeven door opiniemaker en auteur van het Handboek Tegen Pesten Bamber Delver en ervaringsdeskundige Miloeska Fennema

Brochure

Pesten dit kunt u ertegen doen

Klik hierboven voor onze brochure 'Tips tegen pesten'